Súťaž s Knauf Insulation o SMARTfónyPodmienky súťaže:

Súťaže sa môže zapojiť fyzická osoba staršia ako 18 rokov a právnická osoba so sídlom na území SR.

Nakúpi materiál minimálne 60m² fasádnu dosku s povrchovou úpravou SMARTwall FKD S C1 alebo FKD S C2.

Má doklad o nakúpení tovaru v zmysle predchádzajúceho ustanovenia vo forme faktúry a/alebo pokladničného bloku, s tým, že dátum nákupu musí predchádzať dátumu zaslania sms správy a súčasne dátum nákupu musí byť realizovaný v čase trvania súťaže. Do súťaže sa môže zapojiť ten istý súťažiaci aj opakovane, ale vždy je každé jeho zapojenie do súťaže podmienené nákupom minimálne 60m² fasádnu dosku s povrchovou úpravou  SMARTwall FKD C1 alebo FKD S C2 a s dokladom o nakúpení tovaru vo forme faktúry a/alebo pokladničného bloku s tým, že dátum nákupu musí predchádzať dátumu zaslania sms správy a súčasne dátum nákupu musí byť realizovaný v čase trvania súťaže.

Účastník sa do súťaže zapojí odoslaním SMS správy v tvare:

SMART medzera MENO medzera PRIEZVISKO medzera DÁTUM NÁKUPU medzera MIESTO NÁKUPU

(príklad: SMART JAN MRKVICKA 15032013 PRIEVIDZA)

SMS správu odošle na skrátené telefónne číslo: 7506.

Cena spätnej  SMS je 1,20 € vrátane DPH sprístupnené v sieťach mobilných operátorom Slovak Telekom, Orange a Telefonica O2.
Žrebovanie:

Žrebovanie výhercov bude na konci celej súťaže a uskutoční sa dňa 3.6.2013. Vyžrebovaný výherca bude telefonicky kontaktovaný a je povinný odpovedať na súťažnú otázku súvisiacu s vysielaním TV JOJ alebo PLUSKY a v prípade, že dôjde k správnej odpovedi, vzniká mu nárok na výhru. Súčasne je vyžrebovaný výherca povinný odoslať doklad o zakúpení materiálu najneskôr do piatich dní na emailovú adresu knauf@joj.sk.
V prípade, že sa nepodarí spojiť s vyžrebovaným výhercom ani na tretí pokus, je organizátor súťaže oprávnený žrebovať náhradného výhercu.

Výherca bude kontaktovaný spoločnosťou Slovenská produkčná, a.s.
Súťažiaci súťažia o 8 kusov smartphone Apple iPhone 5. Mená výhercov budú zverejnené počas vysielania relácie Nové bývanie dňa 16.6.2013 a na web stránkach novebyvanie.joj.sk, www.knaufinsulation.sk a www.fasadnadoska.sk

Ďakujeme za vaše názory

Fotka